Rikkert Vliek

Vliek Advies


Advies op maat voor overheden, instellingen en bedrijven op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en functieverandering, met name gericht op de agrarische sector.

Rikkert Vliek