Ruimtelijke ordening

De kreet zegt het al: ordening. Op welke manier kan het buitengebied in een overvol land als Nederland zo worden ingericht dat de meest belanghebbenden er mee uit de voeten kunnen? In de eerste plaats natuurlijk de bewerkers en bewoners van het buitengebied: de agrariļæ½rs. Een vitale agrarische sector is van levensbelang voor een vitaal buitengebied. Niet alleen het stofferen van het landschap, maar ook goed en goedkoop produceren is de vraag van de consument, en dat vraagt agrarische bedrijven met visie en ruimte. De druk op het landelijk gebied vanuit andere sectoren is echter groot. Woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling. Allemaal claims op dezelfde grond, en het vinden van een goed evenwicht dat aan alle partijen recht doet is een zoektocht op zich. Vliek Advies ondersteunt u hierbij, met gezond verstand.